+ Salarisadministratie

Wij bieden u de mogelijkheid uw salarisadministratie aan ons uit te besteden. Wij kunnen o.a. de volgende activiteiten voor u verzorgen:

- complete salarisadministratie
- verzorgen aangiften loonbelasting
- verzorgen jaaropgaven voor medewerkers en belastingdienst
- periodiek aanleveren van gegevens richting pensioenfondsen en -verzekeraars