Unieke partnerbenoeming

De huidige partners van Dubois & Co. zijn allemaal op hetzelfde moment in 2010 toegetreden tot de maatschap. De wijze waarop dat gebeurde is uniek voor een accountantskantoor. De toenmalige partners – die ons kantoor al leidden sinds ver voor de eeuwwisseling – hebben hun opvolgers voorgedragen, om ze door alle medewerkers te laten benoemen.

Dat betekent dat de huidige vier partners – die we toen nog vennoten noemden – weliswaar door de oude vennoten zijn voorgedragen, maar pas na een anonieme stemming onder al hun collega’s zouden mogen toetreden. Een bijzonder spannend moment, want alle medewerkers kregen de gelegenheid om anoniem hun stem uit te brengen voor de benoeming van elk van de toekomstige partners.

Bij hun benoeming wisten ze zich dus verzekerd van de steun van minstens tweederde van alle collega’s. Een mooie start!

Xander Esser

Xander Esser is een IT-er die ook debet van credit probeert te onderscheiden. Hij denkt vaak in enen en nullen maar niet graag zwart wit. Al sinds zijn strijd met de millenniumbug heeft informatiebeveiliging zijn professionele aandacht. Als CISSP is hij ervaren om een veilige infrastructuur te ontwerpen, en als CISA kan hij die ook voor u beoordelen. Als het gaat om bescherming van persoonsgegevens kan hij wel eens dwars worden. Persoonlijk schenkt hij graag aandacht aan sport en zijn belangrijke nevenfunctie’s thuis, bij zijn gezin in het pittoreske Osdorp. Praat vooral ook eens met hem over maatschappelijke kwesties, dan leest hij al die kranten niet voor niets. Xander is bereikbaar op: 020-5712345.