+ DISCLAIMER

Algemeen

De inhoud van deze internetsite is met grote zorg tot stand gekomen. Hoewel zorgvuldigheid is betracht, is het mogelijk dat bepaalde informatie verouderd of niet (meer) correct is. De aanwezige informatie op deze site is bedoeld ter verstrekking van algemene informatie en is niet uitputtend. Voor een advies raden wij u altijd aan contact op te nemen met Van Tunen & Partners te Amsterdam. De gegevens van de internetsite kunnen niet beschouwd worden als een vervanging van een advies of een oordeel van Van Tunen & Partners in Amsterdam.

Aansprakelijkheid

Aan de informatie op deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Van Tunen & Partners is niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen naar aanleiding van deze internetsite. Bovendien moet de bezoeker zich realiseren dat bepaalde links op deze internetsite kunnen leiden naar informatie die wij niet aanbieden of onderhouden. Voor de inhoud en de toepassing van deze informatie zijn de makers uiteraard niet aansprakelijk.

Rechten

Het auteursrecht van deze internetsite berust bij Van Tunen & Partners. Het is niet toegestaan iets van deze internetsite te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand, dan wel op enige wijze openbaar te maken, zonder voorafgaande toestemming van Van Tunen & Partners, behalve als deze informatie voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is.
De internetsite is voortdurend in ontwikkeling. Suggesties en foutmeldingen kunt u doorgeven aan: xxxxx.

Privacy

Van Tunen & Partners houdt zich aan Wet bescherming persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van bezoekers van deze internetsite.

De internetsite is voortdurend in ontwikkeling. Suggesties en foutmeldingen kunt u doorgeven aan: xxxxxx

© 2009 Van Tunen & Partners te Amsterdam, alle rechten voorbehouden.
This template supports the sidebar's widgets. Add one or use Full Width layout.