Voorkom sancties

UBO’s vergeten te registreren? Regel het meteen!

Als het goed is heeft u alweer enige tijd geleden een verzoek van de Kamer van Koophandel ontvangen voor inschrijving in het UBO register. De formele deadline was 27 maart 2022.
Niet aan toe gekomen? Van tunen+partners regelt het graag voor u. Zelf regelen kan uiteraard ook, u kunt dit doen via deze link: UBO’s inschrijven, wijzigen en uitschrijven – UBO-register (kvk.nl) Heeft u hulp nodig bij deze inschrijving of wilt u meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat gebeurt er nu ik de UBO van mijn organisatie niet of te laat inschrijf?

Sinds 27 september 2020 is voor bepaalde ondernemingen inschrijving in het UBO-register verplicht. Die inschrijving van UBO’s voor bestaande ondernemingen moest vóór 27 maart 2022 geregeld worden. Wijzigingen in de UBO moet u echter al binnen 7 dagen, nadat deze van kracht zijn geworden, doorgeven. Dit zal veelal de behandelend notaris verzorgen.

Indien u verzuimt om een UBO tijdig in te schrijven respectievelijk een wijziging tijdig door te geven, pleegt u een economisch delict die te beboeten is met een bestuurlijke boete conform het Wetboek van Strafrecht (per 1 januari 2020 maximaal € 21.750). Daarnaast kan ook een last onder dwangsom worden opgelegd, waardoor de totale kosten hoger uitvallen.

Voor alle financiële dienstverleners onder de Wwft (= Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), geldt een zogenaamde terugmeldplicht. Wanneer er discrepanties bestaan tussen het UBO-register en het Wwft-cliëntonderzoek, moeten zij dit melden.

Waarom een UBO-register?

Het UBO-register maakt deel uit van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In dit register worden de UBO’s (= Ultimate Beneficial Owners) van ondernemingen vastgelegd. Doel is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit.
UBO’s of uiteindelijk belanghebbenden zijn personen die meer dan 25% zeggenschap hebben in een organisatie of uiteindelijke eigenaar zijn van een organisatie.

De criteria zijn dus:

 • het hebben van uiteindelijke zeggenschap of
 • het houden van uiteindelijke eigendom

Welke organisaties moeten UBO’s registreren?

Hieronder staan de meest gebruikte ondernemingsvormen die UBO’s moeten registreren (ook andere ondernemingen kunnen onder de registratieplicht vallen):

 • Besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen (niet beursgenoteerd)
 • Stichtingen
 • Verenigingen (met volledige rechtsbevoegdheid of beperkte rechtsbevoegdheid en onderneming)
 • Coöperaties
 • Personenvennootschappen (maatschap, VOF, CV)
   

Welke gegevens van de UBO worden openbaar?

De volgende gegevens zijn openbaar:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortemaand en -jaar
 • Nationaliteit
 • Woonland
 • Sinds wanneer bestaat het belang en in welke range ligt dit: 25%-50% of 51% tot 75% of 75% tot 100%.

NB: er worden dus géén exacte percentages genoemd.

Kan ik mijn gegevens afschermen?

In bepaalde gevallen zijn de gegevens af te schermen voor het publiek (bevoegde autoriteiten kunnen gegevens in blijven zien):

 • Minderjarigheid
 • In geval van onder curatele of onder bewind stelling
 • Politiebeveiliging (risico op fraude, ontvoering, chantage, geweld of intimidatie).

Hoe kunt u het register raadplegen

Iedereen kan UBO-gegevens van een organisatie raadplegen door het kopen van een uittreksel bij de Kamer van Koophandel tegen betaling van € 2,50. Hiervoor is wel een toegangscode nodig.
Men kan overigens niet zoeken op een UBO(-persoon) als zodanig, maar alleen via de onderneming/organisatie.

Inschrijven

Zelf inschrijven
De Kamer van Koophandel heeft een duidelijk stappenplan ter voorbereiding op de digitale opgave. Het is belangrijk om alle stappen te doorlopen, omdat een UBO-inschrijving in één keer afgerond moet worden. U kunt dit doen via deze link: UBO’s inschrijven, wijzigen en uitschrijven – UBO-register (kvk.nl) Indien gewenst, kunnen wij u via Teams/telefonisch hierbij assisteren.

Van tunen+partners bereidt de UBO-inschrijving voor
Van tunen+partners helpt u bij het inschrijven van de UBO. Wanneer wij de opgaaf voor u voorbereiden, zal de inschrijving schriftelijk plaatsvinden. Houd rekening met een langere verwerkingstermijn dan bij digitale opgave.

Frank van Tunen is directeur en oprichter van van tunen+partners en heeft meer dan 40 jaar ervaring met het midden- en kleinbedrijf alsmede de non-profit sector. Hij is een voorstander van pragmatische oplossingen en gaat hiervoor graag in overleg. Frank is te bereiken onder 020-5712333.